Translate site

Ramsberg

Information från förskolan Ramsberg

 • 2017-08-30

  Föräldrainformation gällande studiedagar höstterminen 2017 för förskola och fritidshem


  Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin.Höstens studiedagar är förlagda till:
  • Måndag den 18 september (sista anmälningsdag 170911)
  • Onsdag den 6 december (sista anmälningsdag 171129)
  Vissa av förskolorna och fritidshemmen kommer då att vara öppna för er som behöver barnomsorg dessa dagar och barnen kommer att tas om hand av vikarier. Vilka förskolor som kommer att vara öppna bestäms av respektive förskolechef/rektor utifrån behov och meddelas av denna.Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent på området via mail eller telefon senast en vecka innan, 170911. Så att vi har möjlighet att ordna med omsorg.Camilla Gustafsson
  Expeditionsassistent
  0581-846 02
  camilla.gustafsson@lindesberg.se
  I anmälan ska följande framgå
  • Vilket/vilka barn det gäller
  • Vilken tid som barnet kommer och hämtas
  • Specialkost eller annan viktig information personalen behöver känna till
  • Telefonnummer till dig/er som vårdnadshavare
  Hälsningar
  Marie Fredriksson Blom
  förskolechef

Uppdaterad: 2017-08-30 

Sidansvarig: Marie Fredriksson-Blom 0581-846 10

Kontakt

Adress
Harald Erikssons väg 11
711 98 Ramsberg

Förskolechef
Marie Fredriksson-Blom
0581-846 10

Marie Fredriksson-Blom, Foto: Lindesbergs kommun