Translate site

Stadsskogen

Information från förskolan Stadsskogen

 • 2017-05-24

  UTFLYKT FÖR KOMETENS BARN


  Onsdagen den 7 juni kommer vi att göra en utflykt med båten ”Råsvalen” Det kräver att alla barn har flytvästar, så ni som meddelat att ni har till era barn tar med dem hit gärna märkta !!! De som anmält att de inte har flytväst tillhandahåller vi dessa.Vi promenerar dit och åker buss tillbaka. Alla barn är välkomna att vara med, även schemalediga. Efter båtresan går vi upp till linbanan för lunch. Sedan avslutar vi utflykten med en glass. Barnen behöver inte ha någon matsäck med sig!Schemalediga barn lämnas vid Råsvalens brygga (mitt emot bensinstationen ST 1) kl 9:00 och hämtas kl 12.30 vid busshållplatsen – Molindersväg.Tänk på att barnen har passande kläder för dagen. Vi ser fram emot en härlig dag tillsammans med era barn ! Märta, Marlene, Jehona och Micke • 2017-05-22

  Utflykt till linbanan 


  Den 31 maj kommer vi att göra vår utflykt till lekparken med linbanan (Hagaberg).  De barn som är här börjar gå ifrån förskolan kl. 08:30. Lediga barn och de barn som börjar vid 09:00 lämnas vid lekplatsen. Det finns personal som möter er där.Vi åker buss tillbaka till förskolan. Lediga barn hämtas kl.12:45 på förskolan. Tänk på att ta kläder efter väder. Barnen behöver inte ha med sig någon matsäck.Hälsningar Stjärnan
 • 2017-05-11

  Välkomna till vårfest!


  Torsdagen den 18 /5 inbjuder Förskolan Stadsskogen till vårfest!Vi träffas ute på gården kl. 16.30 och roar oss till kl. 18.00. Grillen kommer att vara igång så det finns möjlighet att grilla medhavd mat. Det kommer att finnas 2 stycken grillar. En grill för vegetarisk kost och en grill för kött/korv/fläsk.Men vad vore en vårfest utan fika! Ni som vill fika lämnar något valfritt kaffebröd, som vi sedan dukar upp på ett gemensamt bord.Bidragen lämnas till personalen under dagen eller när ni kommer på eftermiddagen. Ni tar själva med det ni vill dricka t.ex kaffe, te, saft eller liknande. Ta gärna med något att sitta på.Under kvällen ordnas en fiskdamm. Alla barn som vill fiska tar med sig ett inslaget paket, som passar både flickor och pojkar i åldern 1-6 år, till ett värde av 20:-. I utbyte får barnen en biljett att fiska för. Paketen lämnas senast 17/5 till personalen.Vi ser fram emot en trevlig kväll tillsammansVårhälsningar från Barn och personal på Förskolan Stadsskogen • 2017-04-11

  Föräldraforum


  Till en träff med förskolechef, specialpedagog och personalrepresentant på förskolan.Onsdag 26/4 kl.17.30-18.30 Ett av förskolans uppdrag är enligt Läroplan för förskolan är att ha en nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar. Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. I skollagen är det reglerat att forum för samråd ska finnas. Vi ser denna träff som ett sådant.Det är intressant att höra hur ni t.ex. ser på:Vår verksamhet
  Föräldrasamverkan
  Vad som kan förbättras
  Vi kommer att berätta om ICDP- vägledande samspel.Välkomna!Ann-Charlotte Hagelberg
  Förskolechef

 • 2017-03-31

  STJÄRNAN  


  • Jennie Gustavsson kommer att börja arbeta på Stjärnan den 3 april efter Cornelia.
  • Teater Martin Mutter kommer till förskolan och spelar ”Världens ensammaste val” fredagen den 7 april. De barn som är lediga är välkomna tillsammans med föräldrar kl. 9.15 – 10.30.
  • Onsdagen den 12 april kommer vi att ha en maskerad på avdelningen. Barnen får vara utklädda om de vill. Vi vill inte att de har pistoler, svärd, andra vapen eller otäcka masker.
  • Vår chef Ann-Charlotte Hagelberg bjuder in föräldrar till ett föräldraforum onsdagen den 26 april kl. 17 -18.
 • 2017-02-23

  Information från Stjärnan. 


  • Storbarnen har nu avslutat skridskoåkningen. De kommer nu att fortsätta med idrott på Stadsskogsskolan tillsammans med Kometen. Start tisdag v 9. Vi går från förskolan 08:30. Inget ombyte behövs. Förskolan tar med vatten och frukt. Storbarnen kommer sedan att fortsätta med experiment v 14-17 och Hitta Vilse v 18-22. Mer info om detta kommer senare.
  • Stjärnan kommer att ha ett drop-in för barn och föräldrar, onsdagen den 8 mars mellan kl. 13:00 och 16:00. Årets föräldraenkät kan fyllas i på drop-in. Har man inte möjlighet att komma, kan man få en kod och fylla i enkäten hemma på nätet eller i pappersform. Tänk på att det är viktigt att fylla i enkäten då det är en chans att kunna påverka verksamheten och ha inflytande.
  • Har ni ändrade vistelsetider under påsklovet v 16, så säg gärna till i god tid, så att vi kan planera vikariebehovet och hur många portioner mat vi ska beställa från köket.
  • Vårens stängningsdag är måndagen den 15 maj.
  • Nu när våren är på väg så är det viktigt att ni kollar att barnens galonkläder och stövlar passar. De brukar ha växt en del sen i höstas.


 • 2017-01-09

  Information från avdelningen Stjärnan
   


  • Vi kommer att fortsätta med samma personal fast med 20 % mindre.
  • Under vecka 2-6 kommer Stjärnans och Kometens äldsta barn (födda 2011) att åka skridskor. De barn som inte har skridskor följer med och tittar på. Vi har tid mellan 10 och 11, så barnen behöver vara på förskolan 9:15. Se till så de har hjälm och en ryggsäck så att det går lättare att bära.
  • Vi kommer att fortsätta att ha Matematik som vårt prioriterade mål även under våren.
  • Fredagen den 3 februari är förskolan stängd då det är studiedag för personalen.
  • I början av terminen kommer vi att ha utvecklingssamtal för barnen som är födda 2012/2013. De äldre barnen kommer att ha utskolningssamtal senare under våren.

 • 2017-01-09

  Föräldrainformation gällande studiedagar vårterminen 2017 för förskola och fritidshem  


  Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin.Vårterminen 2017 är dessa förlagda till:
  • Fredag den 3 februari
  • Måndag den 15 maj
  Vissa av förskolorna och fritidshemmen kommer då att vara öppna för er som behöver barnomsorg dessa dagar och barnen kommer att tas om hand av vikarier. Vilka förskolor som kommer att vara öppna bestäms av respektive förskolechef/rektor utifrån behov och meddelas av denna.Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent på området via mail eller telefon senast en vecka innan. Nina GeschwindExpeditionsassistent0581-815 65nina.geschwind@lindesberg.se 
  • I anmälan ska följande framgå:
  • Vilket/vilka barn det gäller
  • Vilken tid som barnet kommer och hämtas
  • Specialkost
  • Telefonnummer till dig/er som vårdnadshavare
   HälsningarAnn-Charlotte Hagelbergförskolechef

 • 2016-12-08

  Anteckningar från Stjärnans föräldramöte. 


  • Förskolans rektor Ann-Charlotte Hagelberg presenterade sig och hon uppmuntrade föräldrarna att ta kontakt med henne om de har frågor och funderingar.
  • Kristina Blom från biblioteket informerade om hur viktigt det är att föräldrarna läser för sina barn.
  • Vi informerade om innehållet i ”Stjärnans pärm”. Den står i Stjärnans hall och innehåller: avdelningens mål, bilder, reflektions och planeringsunderlag samt guldkorn. Titta gärna i den.
  • Vi presenterade förskolans ”Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” . Föräldrarna fick vara delaktiga i planen genom att komma med egna tankar hur de tycker att en bra kompis är samt vad de anser är en trygg miljö för deras barn på Stadsskogens förskola. Planen kommer att finnas på hemsidan.
  Stjärnans personal
 • 2016-11-14

  Information från avdelningen Solen.Protokoll från föräldramötet onsdagen den 19 okt 2016


  Vi började mötet på äldre-sidans matsal där vi hade besök av en bibliotekarie som informerade om läsningens betydelse för språkutvecklingen. Sedan gick solens föräldrar och pedagoger över till solen.På Solen vi berättade om avdelningens mål som vi bestämt utefter det som framkom vid höstens utvecklingssamtal som vi haft med er föräldrar. Vi jobbar naturligtvis efter alla läroplanens mål (Lpfö98/10) men vi har valt att jobba lite extra med ett gemensamt utvecklingsområde för alla barnen vilket är att:alla barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt samspela med andra. Målkriterier: Detta sker när barnet utvecklar sin förmåga att:
  1. Dela med sig och vänta på sin tur
  2. Utveckla sitt ordförråd för att utrycka sin vilja
  3. Lära sig utveckla ”jag kan-känslan”
  4. Bjuda in kompisar till lek
  • Hemsidan : Lindesberg s kommun vill gå ifrån all ”pappersinfo ” så mycket som möjligt och därför kommer all information att finnas på vår hemsida istället. Gå in på lindesberg.se/barn och utbildning/förskolor, på höger sida kan ni sedan skriva in er mejladress och sedan prenumeration, så kommer ”posten” automatiskt till er.
  • Vi informerade om vår(stadsskogens förskola) plan mot kränkande behandling , den finns att läsa på vår hemsida.
  • Vi berättade om ICDP-vägledande samspel . Det är ett förhållningssätt som vi använder oss av i förskolan och som alla pedagoger i kommunen är eller ska utbildas i.
  • Vi berättade om språklek. I språklek arbetar vi med ett material som heter Före Bornholmsmodellen och det materialet innehåller sagor, ramsor, sånger, rim mm. Detta material ger barnen förutsättningar att skapa en beredskap för den formella läs- och skrivinlärningen i skolan och förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vi visade lite material.
  Vi påminde om några viktiga saker
  • Nästa studiedag då förskolan är stängd är den 9 dec . Meddela Gunilla Karlsson, barnomsorgsassistent, minst en vecka i förväg om ni har behov av barnomsorg.
  • Märk kläderna , det underlättar för oss och för er, tips: skriv med en vattenfast penna i nacklapparna.
  • Titta i torkskåpen och i lådan med glömda kläder , där kan ni hitta era barns kläder(speciellt de omärkta).
  • Kontrollera postfacken , ibland får ni ny post och kasta en blick på whiteboardtavlan där vi skriver viktiga saker.
  • Till sist vill vi påminna om vikten av att följa era barn tider . T.ex. har ni skrivit att ert barn börjar 09:00 så får ni inte komma före och slutar ert barn t.ex. 16:00 så ska ni ha lämnat förskolan 16:00. Detta för att personalens schematider är baserad på era barns vistelsetider. Det kan bli så att en personal kan bli ensam med för många barn, det handlar om era barns säkerhet.
  • Vid sen ankomst eller frånvaro måste ni kontakta förskolan, även när ert barn kommer tillbaka efter sjukdom. Lämna meddelande på telefon-svararen om vi inte svarar
  Tel 812 77 (Solen) mellan 07:00-15:30812 74 (Månen) före 07:00 0ch efter 15:30Kul att så många kunde kommaAnn, Milica och Carina

   
   
   


     

 • 2016-10-14

  Anteckningar från Stjärnans föräldraforum 8 september 2016


  • Ann Charlotte informerar om Stadsskogens kvalitetsrapport.
  • Föräldrar önskar informationsblad från avdelningen. Information läggs ut på hemsidan www.lindesberg.se/barn--utbildning/forskolor/forskolor-i-kommunen/stadsskogen/stjarnan . På varje avdelning kommer det att finnas en dokumentationspärm.
  • Ann Charlotte får frågor om personal och att det är mycket vikarier . Hon berättar om grundbemanningen samt att det är förstärkt på avdelningarna. Hon berättar också att Lindesbergskommun har sökt stöd för att barngrupperna inte ska bli större. Vi får uppmuntra Vikarierna att använde namnskyltar och skriva om vilka vikarier som är på Stjärnan i våran kalender på vänster sida i hallen.
  • Vi pratade om genus.
  • Föräldrarna önskar ett föräldramöte utan barnen när vi ska informera och föräldrarna ska delta med synpunkter i förskolans ”Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”.
  Föräldrar är alltid välkomna att ringa och prata om det finns frågor och funderingar.Anteckningarna sammanställt avCarina Jacobsson

 • 2016-06-21

  Information till föräldrar


  Nya 15-timmars tider för barn till föräldrar som är arbetslösa/ studerande/föräldralediga samt barn som omfattas av allmän förskola.I arbetet med att planera organisationen för ht -16 har jag har tillsammans med personal sett över hur tiden för 15 timmarna ska fördelas under veckan. Från och med höstterminen finns det tre alternativ att välja på:Alt. 1:5 dagar/v måndag till fredag kl. 8.15-11.15.Alt.2: måndag, tisdag, onsdag kl. 8.15-13.15.Alt 3: tisdag, onsdag, torsdag kl. 8.15-13.15. Vänliga hälsningarAnn-Charlotte HagelbergFörskolechef0581-814 50Uppdaterad: 2017-05-22 

Sidansvarig: Irene Eriksson 0581-814 50

Kontakt

Adress
Daghemsvägen 4
711 35 Lindesberg

Avdelningar
Solen 0581-812 77
Månen 0581-812 74
Stjärnan 0581-812 76
Kometen 0581-812 75

Tf Förskolechef
Irene Eriksson
0581-814 50

Irene Eriksson, Foto: Lindesbergs kommun

Prenumerera på information från förskolan Stadsskogen