Translate site

Ordningsregler

På Ekbackens skola
 • ska vi visa respekt och ta hänsyn till alla på skolan.
 • ska vi använda ett vårdat språk. Vi får inte säga kränkande saker om eller till någon annan.
 • ska vi vara rädda om och vårda vår skola. Vi ska inte förstöra eller skräpa ner.
 • ska vi passa tiden.
 • får eleverna, under skoltid, inte lämna skolområdet utan tillåtelse.
 • är elevernas mobiltelefoner avstängda under skoltid.
 • har vi inte ytterkläder och ytterskor på oss inomhus. Keps och mössa räknas som ytterplagg.
 • cyklar vi inte, utan tillåtelse, under skoltid.
 • kastar vi snöboll bara på anvisade platser.
 • åker vi skateboard och inlines bara på anvisad plats och använder hjälm.
 • äter vi inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid.
 • får eleverna bara ringa från skolans telefoner vid akutfall. En vuxen ska alltid godkänna samtalet.
 
Vid upprepade brott mot ordningsreglerna kommer kontakt att tas med hemmet. 
Vid skadegörelse blir föräldrarna ersättningsskyldiga.

Uppdaterad: 2011-12-12 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57