Translate site

Lovskola i Lindesbergs kommun

Kommunen har som mål att alla elever ska gå ut nian och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet.

Syftet med lovskolan är att stärka elever i åk 6-9 som har svårigheter att nå kunskapskraven i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk.

– Vi vet att fortsatta studier är nyckeln till framgång i dagens samhälle. Genom att erbjuda lovskola får dessa elever extra hjälp, tid och möjligheter att nå målen och höja sina befintliga betyg, säger Peter Lundell som är verksamhetschef för grundskolan i kommunen.

Lovskola erbjuds framförallt på höstlov och sommarlov, men även lovskola på påsklovet har erbjudits i mindre skala. De är både modersmålslärare, pensionerade grundskollärare och lärarstudenter som ger av sin tid för att hjälpa eleverna.
– Det känns väldigt bra att ha sådan här kompetens tillgänglig, även när de flesta elever och lärare är lediga. Jag tycker att det visar på ett engagemang för den unga generationen, och en vilja att det ska gå bra för alla som vill vidare till högre studier så småningom, menar Peter.

Ansökningsblanketter delas ut till eleverna 3-4 veckor innan lovskolan. Ansökningsblanketten får eleven av sin mentor.

Mer information: peter.lundell@lindesberg.se

Uppdaterad: 2016-10-24 

Sidansvarig: Peter Lundell 0581-833 23