Translate site

Integrationsprojekt på kulturskolan

Vi på kulturskolan driver en rad olika integrationsprojekt som du som kommuninvånare kan ta del av. Våra projekt är öppna för alla, från helt nyanlända till personer födda i Sverige. Deltagarna i projekten är i alla åldrar från små barn till vuxna. De flesta är skolbarn i åldrarna 7 till 18 år.

I Lindesbergs kommun är alla musiklärare anställda av Kulturskolan och de flesta lärarna arbetar både inom grund-, gymnasie- och kulturskola. Några av lärarna har också undervisning inom förskolan. Vår organisation samt goda kontakter inom skolvärld och föreningsliv har varit en viktig förutsättning för att skapa väl fungerande projekt.

Bilder från våra verksamheter

Hux Flux

2015 startade vi "Hux Flux" som är ett integrationsprojekt där barn, unga och vuxna träffas. Här har vi skapat en mötesplats för att ta vara på den kulturella mångfald vi har i vår kommun. Syftet med Hux Flux är att förbättra situationen för de nyanlända och att främja integrationsprocessen.

Elever från kulturskolans integrationsprojekt Hux Flux samt elever inom ramen för bidraget från Kulturrådet ställde i samband med Vinterspår ut på Lindesbergs stadsbibliotek den 3-4 februari. Vinterspår är ett återkommande kulturevenemang i Lindesbergs kommun.

Den 7 mars besökte deltagare från Hux Flux biblioteket för en bild- och musikworkshop.

Integrationsprojekt på Lindeskolan

Hösten 2016 startade vi ytterligare ett ”integrationsprojekt”, denna gång på Lindeskolan. Här kan gymnasiets elever gratis och under skoltid delta i valfri konstart. Målgruppen är de nyanlända, men verksamheten är öppen för alla elever. Här har vi skapat en mötesplats för elevgrupper som normalt inte når varandra vilket berikar alla elever på skolan. Genom gemensam aktivitet skapas förutsättningar för att träffa nya vänner och fler får komma in ett kreativt nätverk som förhoppningsvis öppnar för fler utvecklingsmöjligheter inom studier, fritid och arbetsliv.

Utöver de två större projekten driver Kulturskolan ett par mindre projekt i kommunen där vi erbjuder dansundervisning på två av kommunens grundskolor som har många nyanlända elever.

Samtliga projekt är avgiftsfria. Hux Flux finansieras av bidrag från Lindesbergs kommun. Integrationsprojektet på Lindeskolan samt de mindre projekten på grundskolorna är finansierade genom bidrag från Statens kulturråd. Tack vare bidraget når kulturskolan elever som vi tidigare inte nått.

Under vårterminen har kulturskolans olika Integrationsprojekt jobbat med den stora kulturfestivalen som Kulturskolan anordnar i samband med Lindedagen runt. Vi kommer att delta med musik, dans och bildskapande i olika former.

Kontakt

Frågor om projekten besvaras av kulturskolans integrationssamordnare eller av kulturskolans rektor.

Namn

Funktion

Telefon

Erik Lundqvist

Rektor

0581-811 97

Klas Friman

Gitarr, Hux Flux,
integrationssamordnare

076-725 77 44

Johan Wennman

Ensemble, media,
integrationssamordnare

070-510 40 04

Övriga som jobbar med projektet

Namn

Funktion

Jenny Atterhed

Piano

Kazue Ikeda

Dans, Hux Flux

Altansukh Agi Demberel

Bild, media, Hux Flux

Rickard Larsson

Sång

Malin Berg

Ensemble, sång, Hux Flux

Magnus Lindberg

Slagverk

 

Uppdaterad: 2018-04-24 

Sidansvarig: Erik Lundqvist

Projekt som genomförts under 2016-2017

Elever från gymnasiets språkintroduktion arbetade under hösten med scendekor tillsammans med kulturskolans bildlärare.

Bildgruppen har haft vernissage under våren.

Kulturskolan har haft en mediaverkstad på en av kommunens högstadieskolor. Där har man kostnadsfritt fått pröva på digital media tillsammans med två lärare.