Translate site

Nya regler för helgomsorg

Den 12 oktober beslutade barn och utbildningsnämnden om nya regler för helgomsorgen.

Fr.o.m. 2015-11-14 erbjuds bara helgomsorg på Tallbackens förskola i Lindesberg och Skogsdungens förskola i Frövi.

Behov av omsorg på helger utöver gällande barnschema ska anmälas senast 7 dagar innan. Gäller fr.o.m. 2015-10-23

Irene Eriksson
Verksamhetschef förskola