Translate site

Pedagogiskt IT-stöd

En kommunövergripande verksamhet som är en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

AKTUELLT

 • Manual Inläsningstjänst - Hur du gör konton till flera elever samtidigt


  Istället för att göra ett konto i taget på Inläsningstjänst kan du mata in alla uppgifter samtidigt i en Excelfil. Här hittar du en manual som du kan följa steg för steg hur man gör.
  Manual InläsningstjänstWord

 • Skolstil 3


  Sedan en tid tillbaka finns appen Skolstil 3 att ladda ner. Skolstil 3 är ett skrivprogram med inbyggd talsyntes och kan med fördel användas vid läs- och skrivinlärning. En viktig skillnad mot Skolstil 2 är att talsyntesen i Skolstil 3 läser orden som dom är skrivna så att man hör när man har stavat fel. I Skolstil 2 rättade talsyntesen felen när texten lästes upp. Det finns även möjlighet att skriva ut övningsblad från appen.


 • Tips på program och appar för elever med behov av bildstöd


  Här kommer lite tips på program och appar för elever i behov av bildstöd från hemsidan Pedagog Malmö.
   Tips på program för bildstöd.länk till annan webbplats

 • Rätt verktyg gör skillnad


  SPSM har gjort fyra korta filmer som handlar om att alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter kan göra skillnad för hur de lyckas i skolan. I filmerna intervjuas både elever i grundskola och gymnasium samt lärare och forkare om de alternativa verktygens effekt och betydelse för eleverna i deras inlärning.
  Rätt verktyg gör skillnadlänk till annan webbplats

 • Nya appar som stödjer språkutveckling


  Ljudlek och Motsatslek är två nya appar som är utvecklade av två logopeder som har stor erfarenhet av arbete med barn med tal- och språksvårigheter. Appar finns både för iOS och Android.Ljudlek är en app som utgår från Bornholmsmodellen och tränar den fonologiska medvetenheten. I appen får man bl a lyssna på hur ett ord låter i början och slutet. Att kunna förstå olika språkljud är viktigt för att kunna få underlätta läs- och skrivutvecklingen.Motsatslek tränar motsatsord och hjälper till att utveckla ordförrådet. Appen innehåller två olika spelvarianter i olika svårighetsgrad.

 • Nya hjälpmedelsfunktioner till iPad och iPhone iOS 10


  SPSM har gjort en lättillgänglig handledning till nya och utvecklade hjälpmedelsfunktioner till iPad och iPhone. Dessa funktioner kommer med den senaste versionen iOS 10 och kan vara ett bra stöd framför allt för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla.SPSM - manual till hjälpmedel iOS 10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Sweet city - nytt spel som tränar svenska språket


  Under hösten kommer ett nytt spel som heter Sweet city där elever med svenska som andraspråk får möjlighet att träna sin svenska. Eftersom Lindesbergs kommun har licens på Inläsningstjänst Studiehandledning på modersmål kan eleverna logga in på sitt eget konto för att spela spelet. Spelet kommer att vara klart att använda under hösten.
  Sweet citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Inlästa skönlitterära böcker för elever med svenska som andraspråk


  Inläsningstjänst erbjuder en ny tjänst tillsammans med Vilja, en del av Nypon förlag som ger ut lättlästa böcker. Viljas digitala bokhylla är en digital lösning som tränar svenska språket. Med hjälp av lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker övas läs- och skrivförmågan. Böckerna följer elevernas språkutveckling från nybörjare fram till godkända i svenska .I tjänsten ingår även ett arbetsmaterial till böckerna.Viljas digitala bokhyllalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Oribi Writer


  Oribi Writer är en ny app för iPhone och iPad som fungerar som StavaRex. Appen innehåller funktionerna rättstavning, bokstavsljudning och talsyntes. I länken nedan kan du se en instruktionsfilm om hur Oribi Writer fungerar.Instruktionsfilm Oribi Writerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Skolverkets nya film om undantagsbestämmelsen


  Skolverket har gjort en kort informationsfilm om hur undantagsbestämmelsen ska användas. Klicka på länken för att se den.Film om undantagsbetämmelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lyssna på talböcker direkt i Legimus webbspelare


  Nu kan du lyssna på talböcker från Legimus direkt i din webbläsare. För att kunna göra detta måste du vara uppkopplad på nätet. För att komma till webbspelaren första gången måste du vara inloggad i legimus.se.Instruktioner till Legimus webbspelarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Svenska för nyanlända


  Informationsverige.se är en bra hemsida med mycket information som man kan behöva som nyanländ. Det finns även bra länkar till sidor där man kan träna sin svenska. För nyanlända elever som går yrkesutbildning eller som ska förberedas för praktik eller arbetsliv finns även möjlighet att träna på yrkesspecifika ord.Lär dig svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik


  Från och med 1 juli 2016 blir det oligatoriskt för grundskolan att använda sig av Skolverkets bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling och matematik för åk 1.Den 1 juli införs det även nya krav för läsförstålse i åk 1.Mer om bedömningsstödetlänk till annan webbplats

 • Appar som främjar tidig språkutveckling


  Monsterlandet 1 och 2 är appar som främjar barns språkutveckling. Genom att arbeta med motsatsord på olika nivåer utvecklas barnets ord- och begreppsförråd. Det går utmärkt att barnet jobbar med apparna på egen hand, med andra barn eller tillsammans med en vuxen för att prata om orden.

 • Ny app för att skriva ut från mobil eller lärplatta


  Appen Novell iPrint som du använder för att skriva ut bilder eller dokument från din mobiltelefon eller lärplatta har bytt namn och utseende. Appen heter Micro Focus iPrint. Du hittar en manual där du kan följa instruktioner om hur appen fungerar under fliken manualer.

Uppdaterad: 2016-08-26 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81

Kontaktperson

Sofie Norelius
0581-81363
sofie.norelius@lindesberg.se

Visning av appar eller dataprogram

Finns det önskemål att få en genomgång av användbara appar eller dataprogram vi har kommunlicens på kommer jag gärna gärna ut till er i arbetslagen i mån av tid.

Prenumerera på information från Pedagogiskt IT-stöd