Translate site

Elevhälsa

Gemensamma funktioner för alla särskoleenheter

Funktion

Namn

Telefon

Rektor

Gunnar Stengarn

0581-811 81

Specialpedagog träningsskolan
och gymnasiesärskolans
individuella program

Ingalill Hansen

0581-813 89

Specialpedagog grundsärskola
och gymnasiesärskolans
nationella program

Jennie Anderbert

0581-813 75

Kurator grundsärskola
och träningsskola

Tova Heiniemi

0581-814 22

Kurator gymnasiesärskola

Katarina Leskinen

0581-813 41

Psykolog

Lina Ringnander

076-725 76 81

Skolsköterska träningsskolan

Maria Rönnbacka

0581-814 53

Skolsköterska grundsärskola
och gymnasiesärskola

Gunilla Petersson

0581-813 20

Studie- och yrkesvägledare

Ann Björklund

0581-814 41

PTP psykolog

Helen Strindhall

070-716 82 56

 

Uppdaterad: 2017-10-02 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81

Kontakt

Rektor
(särskolan)
Gunnar Stengarn
0581-811 81

Gunnar Stengarn, Foto: Lindesbergs kommun