Translate site

Studiedagar

Föräldrainformation gällande studiedagar höstterminen 2016 och vårterminen 2017 för förskola och fritidshem

Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin.

Höstterminen 2016 är dessa förlagda till

  • Måndag den 19 september
  • Fredag den 9 december

Vårterminen 2017 är dessa förlagda till

  • Fredag den 3 februari
  • Måndag den 15 maj

Vårterminen 2017 är studiedag för fritidshemmen och grundskolan

  • Måndag den 13 mars (ej förskola, ej gymnasium)

Vårterminen 2017 är studiedag för gymnasium

  • Onsdag den 15 mars (ej förskola, ej fritidshem, ej grundskola)

Vissa av förskolorna och fritidshemmen kommer att vara öppna för er som behöver barnomsorg dessa dagar och barnen kommer att tas om hand av vikarier. Vilka förskolor som kommer att vara öppna bestäms av respektive förskolechef/rektor utifrån behov och meddelas av denna.

Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent på området via e-post eller telefon senast en vecka innan. Den informationen finns anslagen vid förskolor och fritidshem.

I anmälan ska följande framgå

  • Vilket/vilka barn det gäller
  • Vilken tid som barnet kommer och hämtas
  • Specialkost
  • Telefonnummer till dig som vårdnadshavare

Uppdaterad: 2016-06-15 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86

Informationen som pdf-fil, att ladda ner eller skriva ut.