Translate site

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund fungerar ungefär som en egen kommun och sköter sin verksamhet självständigt från medlemskommunernaden. Lindesbergs kommun har förtroendevalda i styrelsen för de båda kommunalförbunden som för kommunens talan i olika frågor.

Lindesbergs kommun är med i två kommunalförbund, Nerikes Brandkår och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Här kan du läsa mer om Nerikes Brandkårs uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal.

www.nerikesbrandkar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett tekniskt kommunalförbund beståendeav fyra kommuners unika samarbete. I förbundet ingår de fyrabergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Verksamheterna består av områdena

  • Gata, Park & Idrott,
  • Lokal & Miljöservice
  • Naturvård
  • Trafik
  • Vatten & Avlopp
  • Avfall & Återvinning.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är de som ser till och säkerställer att alla invånare i våra medlemskommuner har tillgång till friskt vatten, fungerande avlopp, fungerande snöröjning, välskötta vägar och parker, gång och cykelvägar, gatubelysning, fungerade avfallshämtning och återvinningscentraler samt välstädade kommunala lokaler och mer därtill.

www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2017-01-30 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30