Translate site

MAS hälsosatsning

MAS hälsosatsning är en verksamhet som arbetar förebyggande med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. MAS, Minimering av Arbetsrelaterad Sjukfrånvaro, startade 1992 och ingår idag i kommunledningsstaben under enheten personal.
 
Verksamheten tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande mål om att "Vi ska vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare" (Utvecklingsstrategi, Lindesbergs kommun år 2009-2025). Personal anser att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är en av faktorerna till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.
 
MAS hälsosatsning ansvarar för en del av det totala arbetet i kommunen, för att lyckas uppnå de övergripande målen. Insatserna riktar sig till alla anställda, inklusive vikarier. Vi arbetar på bred front för individ, grupp och organisation.

Uppdaterad: 2012-05-29 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

Hälsoutvecklare
Hillevi Karlsson
0581-810 37