Translate site

Kommunala bolag -

Linde Stadshus AB

Linde Stadshus AB (Stadshus) är moderbolag för de kommunala bolagen. Linde Stadshus AB styr, samordnar och tar fram strategiska planer. Ansvarar för samordning av ekonomi och redovisning samt information mot Lindesbergs kommun.

Sammanträdestider 2017

Måndag 27 mars
Onsdag 31 maj - årsstämma
Tisdag 29 augusti
Tisdag 10 oktober
Torsdag 14 december

Protokoll

Kallelser

Uppdaterad: 2017-10-20 

Sidansvarig: Ida Frödén

Kontakt

Irja Gustavsson, Ordförande

Christer Lenke VD
0581-810 34

Erika Johansson Sekreterare
0581-810 36

Kontaktadress
Fakturaadress
Linde Stadshus AB
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Kommunhuset
Stentäppsgatan 5
Lindesberg