Translate site

Brandskydd

Brandvarnare räddar många liv.


Lindesberg var en bland dom första kommunerna i Sverige att ta beslut om att alla bostäder skall ha brandvarnare.

Brandvarnare
Brandvarnaren är en billig livförsäkring och kan köpas hos försäkringsbolag, varuhus, elaffärer, skorstensfejarmästaren, med flera. Brandvarnaren upptäcker en brand mycket tidigt och väcker den som sover med en kraftig ljudsignal. Säkerheten ökar om man har brandvarnare i varje våningsplan.

Placera brandvarnaren centralt i hallen utanför sovrumsdörren. Brandvarnaren ger en kort varningssignal när batteriet börjar ta slut. Kontrollera batteriet genom att trycka på testknappen minst en gång årligen eller om du varit borta en längre tid. 

Handbrandsläckare
Alla bostäder bör ha omedelbar tillgång till brandsläckningsutrustning. I bostäder, garage och pannrum rekommenderar vi minst en 6 kilos pulversläckare eller brandslang som är fast monterad vid vattenkranen och kan användas omedelbart. Kontakta räddningstjänsten för ytterligare rådgivning om släckutrustning.

Systematiskt brandskyddsarbete


I Lindesbergs Kommun inträffar årligen ca: 320 olyckor som föranleder räddningsinsats.

Konsekvenserna av dessa olyckor och bränder är att personer skadas och ibland omkommer.

Olyckorna kan orsaka stora skador på människor, egendom och miljö kulturhistoriska värden, miljön och arbetsplatser slås ut. För att undvika att brand uppkommer och får större omfattning behöver systematiskt brandskyddsarbete pågå kontinuerligt under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. Ägare eller nyttjanderättshavare (den som bedriver verksamhet) är ansvariga för brandskyddet i en anläggning.  

Lagstiftning
Lagen om skydd mot olyckor ersatte den första januari 2004 den tidigare räddningstjänstlagen från 1986. Till lagen hör en förordning om skydd mot olyckor. Statens räddningsverk har givit ut föreskrifter och allmänna råd kopplade till den nya lagen.

Uppdaterad: 2013-09-20 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00