Translate site

Eldning utomhus

Räddningstjänsten avråder på det bestämdaste från eldning utomhus när brandrisken är stor eller mycket stor, 4, 5 eller 5E på den femgradiga skalan. Blåser det är det alltid olämpligt att elda oavsett riskprognos.

Så här ser skalan för riskprognos ut:

  • Siffran 1   = Mycket liten brandrisk
  • Siffran 2   = Liten brandrisk
  • Siffran 3   = Normal brandrisk
  • Siffran 4   = Stor brandrisk
  • Siffran 5   = Mycket stor brandrisk
  • Siffran 5E = Mycket stor brandrisk, extremt torrt

Tänk på att du själv alltid är ansvarig för den eld du tänder. Även om det regnar kan det vara mycket torrt under ytan. Se alltid till att ha släckutrustning (vattenslang, hinkar, strilkannor) i beredskap och telefon för eventuell larmning. Efter eldningen skall brandplatsen bevakas tills alla glöder brunnit ut. Häll på vatten för att säkerställa att elden inte tar ny fart.

Skall du elda

  • stora rishögar
  • hyggesbränningar
  • halmbränningar
  • valborgsmässoeldar eller liknande
kontakta först räddningstjänsten för rådgivning/anmälan.

Uppstår okontrollerad brand ring 112 för larmning av räddningstjänsten.

Uppdaterad: 2017-08-29 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Nerikes Brandkår
www.nerikesbrandkar.se/kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandriskprognos Örebro län
019-18 99 05