Translate site

Farlig verksamhet

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen, som handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa konsekvenserna av allvarliga kemikalieolyckor.

Mer information om farlig verksamhet och Sevesolagstiftningen hittar du på Nerikes Brandkårs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2016-12-07 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00