Translate site

Arbete pågår med ny översiktsplan - din åsikt är viktig!

Vi vill att du som bor i Lindesbergs kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Nu diskuteras en ny översiktsplan för kommunen. Den ska bidra till god miljö och hållbar utveckling och talar om hur man vill att stad och land ska utvecklas. Var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Det handlar även om hur vi kan stärka tursimen och och besöknäringen i kommunen. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter och vilka naturvärden som bör bevaras för kommande generationer.

Vi vill gärna ha både förslag och idéer på hur du vill att kommunens ska utvecklas i framtiden. Vilken roll spelar omgivande miljö idag och vilken roll tror du att den kommer att ha för framtida generationer?

Under oktober och november månad arrangerar vi därför ett antal dialogträffar på olika orter i kommunen. Vid dessa tillfällen fokuseras på fyra olika ämnen: boende, infrastruktur, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och upplevelsevärden.

Varmt välkommen att att diskutera och lämna synpunkter och förslag kring hur du vill att just din ort ska utvecklas i framtiden!

Webbenkät

Under november finns en webbenkät som du kan svara på. Klicka på länken här nedanför så kommer du direkt till enkäten.

Varmt tack till alla som har mött upp på de dialogträffar som arrangerats på våra olika orter i kommunen. Till höger kan du läsa anteckningarna som tagits vid respektive tillfälle. Har du inte haft möjlighet att delta på träffarna, finns fortfarande möjlighet att fylla i webbenkäten fram till den
1 december.

Din åsikt är viktig! Tack för att du bidrar!

Uppdaterad: 2017-11-10 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30