Translate site

Arbete pågår med ny översiktsplan - din åsikt är viktig!

Vi vill att du som bor i Lindesbergs kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Nu diskuteras en ny översiktsplan för kommunen. Den ska bidra till god miljö och hållbar utveckling och talar om hur man vill att stad och land ska utvecklas. Var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Det handlar även om hur vi kan stärka tursimen och och besöknäringen i kommunen. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter och vilka naturvärden som bör bevaras för kommande generationer.

Vi vill gärna ha både förslag och idéer på hur du vill att kommunens ska utvecklas i framtiden. Vilken roll spelar omgivande miljö idag och vilken roll tror du att den kommer att ha för framtida generationer?

Under oktober och november månad arrangerar vi därför ett antal dialogträffar på olika orter i kommunen. Vid dessa tillfällen fokuseras på fyra olika ämnen: boende, infrastruktur, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och upplevelsevärden.

Varmt välkommen att att diskutera och lämna synpunkter och förslag kring hur du vill att just din ort ska utvecklas i framtiden!

Samtliga träffar är på kvällstid mellan 18.00-20.00. Vid dessa träffar finns även möjlighet att ställa allmänna frågor till kommunledningen.

Text

Välkommen!

10/10 Ramshyttans skola

Plats: Matsalen

19/10 Storå & Guldsmedshyttan

Plats: Storåskolans matsal

23/10 Lindesberg

Plats: Lindeskolan, N-huset

1/11 Frövi

Plats: Fröviskolans matsal

8/11 Fellingsbro
Plats: Fellingsbro skola, gamla matsalen

Din åsikt är viktig! Tack för att du bidrar!

Uppdaterad: 2017-10-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30