Translate site

Fördjupning av översiktsplan för Frövi

FÖP Frövi

Välkommen på öppet hus den 3 maj kl 14-20 i Frövi Folkets hus!
Samhällsbyggnad Bergslagen och Lindesbergs kommun bjuder in till öppet hus med anledning av att förslag till fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort är ute på samråd. På plats är politiker (fr 17-20) och tjänstepersoner från Samhällsbyggnad Bergslagen och kommunen. Kom och ta del av förslaget och ställ frågor till oss. Vi bjuder på fika – välkommen!

Samråd pågår 23 mars – 28 maj 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av de centrala delarna i anslutning till Frövi station.

Planens omfattning och innehåll framgår handlingarna på sidan. Under perioden 23 mars-28 maj 2017 ställs planen ut för samråd på

  • biblioteket i Frövi, Järnvägsgatan 6D
  • biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
  • Stadsarkitektkontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter samrådet ska kommunen redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse.

Synpunkter på förslaget skickas till info@sbbergslagen.se eller

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 28 maj 2017. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress och diarienr S-2014-122.

Uppdaterad: 2017-04-26 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30