Translate site

Medborgarundersökning

Vi vill göra en bra kommun ännu bättre!

För att få reda på vad du som medborgare tycker om kommunen och dess verksamheter genomfördes under hösten 2016 i likhet med åren 2011, 2012 och 2014 Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I undersökningen får 1 200 av kommunens invånare tycka till om sin kommun som plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheter till inflytande. Resultatet används sedan som en del i kommunens planeringsarbete.

Resultatet som helhet från 2011, 2012, 2014 och 2016 redovisas till höger under Rapporter.

Resultat 2016

Resultatet redovisas i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg.

Nöjd-Region-Index - Hur är Lindesbergs kommun som en plats att bo och leva på?Resultat 52. Förra mätningen 51

De områden som medborgarna har bedömt att de är mest nöjda med är utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud. De områden som medborgarna är minst nöjda med är bostäder, trygghet och arbetsmöjligheter. I jämförelse med övriga kommuner som deltagit i undersökningen ligger Lindesberg lägre totalt. Genomsnittet för samtliga kommuner är 60.

Nöjd-Medborgar-Index - Hur bedöms kommunens verksamheter?
Resultat 50. Förra mätningen 49

De områden som medborgarna har bedömt som de är mest nöjda med är vatten och avlopp, räddningstjänsten, förskolan, renhållning och sophämtning, gymnasieskolan, idrotts- och motionsanläggningar och kultur. De områden som medborgarna är minst nöjda med är stöd för utsatta personer, gator och vägar, äldreomsorgen, samt gång- och cykelvägar. I jämförelse med övriga kommuner som deltagit i undersökningen ligger Lindesberg lägre totalt. Genomsnittet för samtliga kommuner är 54.

Nöjd-Inflytande-Index - Hur är möjligheten till inflytande i kommunen?
Resultat 34. Förra mätningen 36.

De områden som medborgarna är mest nöjda med är kontakt och information. De områden som medborgarna är minst nöjda med är påverkan och förtroende. I jämförelse med övriga kommuner som deltagit i undersökningen ligger Lindesberg lägre totalt. Genomsnittet för samtliga kommuner är 40.

Värderingsskala

Betygsvärden 0 - 40 innebär "inte godkänt/inte nöjd"
Betygsvärden 41-54 innebär "ganska nöjd"
Betygsvärden 55-74 innebär "nöjd"
Betygsvärden 75-100 innebär "mycket nöjd"

Uppdaterad: 2017-04-11 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30