Translate site

Statistik

På kommunens centrala statistikfunktion görs statistik, prognoser och olika analyser. Uppgifterna används som underlag för kommunens planering och beslut.
 
Studenter, media och andra intressenter är också välkomna att använda statistiken.
 
Här finns kommunfakta att ladda ner om du vill ha övergripande statistik om Lindesbergs kommun.

Befolkningsstatistik

Invånarantalet i Lindesbergs kommun var 23 744 den 31 december 2016, vilket var en ökning med 182 personer jämfört med året innan. Befolkningsutvecklingen visar på en nedåtgående trend sedan 1994, men har under de senaste fyra åren börjat vända uppåt igen.

I vänstermenyn kan du se invånarantal, befolkningsutveckling och åldersfördelning för de sex största orterna i Lindesbergs kommun.

Invånarnas åldersfördelning i Lindesbergs kommun har ändrats över tiden. Det blå och röda i befolkningspyramiden nedan är 2016 års siffror, medan det gula är 1985 års siffror. Befolkningspyramiden visar att andelen barn och personer mellan 30-44 år har minskat sedan 1985, medan andelen från 45 år och uppåt har ökat.

Uppdaterad: 2017-06-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Kommunstrateg
Malin Sjöberg
0581-811 15

Mer information