Translate site

Borgerlig begravningsförrättare

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer.

Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja

  • lokal
  • musik
  • sång
  • andra inslag i akten.

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningscermonin.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen och har till uppgift att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdaterad: 2017-07-10 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Borgerlig begravningsförrättare

Anna Lindberg
0581-160 43
070-215 60 23

 Begravningsombud

Carl-Henrik Ling
0581-136 48
070-525 91 48