Translate site

Vänorter

Ett vänortssamarbete är en speciell form av relation mellan två kommuner.
Det handlar om en önskan att
  • dela erfarenheter
  • utbyta idéer
  • stimulera handel
  • bli vänner
  • besöka varandra
  • samarbeta

Genom att diskutera gemensamma problem och kan vi vinna respekt och förståelse för varandras synsätt.

Kommunerna kan också lära av varandra om

  • kommunpolitik
  • administration
  • service

Lindesbergs vänorter är Oppdal länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteri Norge, Jammerbugtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Danmark och Haßbergelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Tyskland. Dessutom har kommunen bundit vänortsavtal med Frunzenskijdistriktet i St. Petersburglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ryssland.

En hel del kontakter mellan vänorterna har gällt föreningar och skolklasser som besökt motsvarande grupp i någon vänort.

Uppdaterad: 2012-02-13 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post