Translate site

Saunalautta vihdoin vesillä! Bastuflotten äntligen sjösatt!

Ruotsin kansallispäivänä liehui sekä Suomen että ruotsinsuomalaisten lippu Lindesbergin saunalautalla. Ja vaikka sade uhkasikin kastaa vierailijatkin, niin pilvet väistyivät kuin tilauksesta kun Linden Liekit aloittivat laulunsa. Sen jälkeen oli lyhyt puhe jonka Arnold Bengstsson, Besök Linde ABn puheenjohtaja piti ja jossa hän mainitsi että luulisi useammalla ruotsalaisellakin olevan suomalaisverta suonissaan. Tilaisuuden jälkeen saunoivat jotkut ja muut nauttivat suomalaisesta makkarasta, kahvista, seurasta sekä Sven-Olof Emetin ihananista lauluista.

Vähän asiatietoa: Lautta on 34 neliöä, 7,5x4,5 m josta sauna pukuhuoneineen on 10 neliöä. Se painaa noin 3,5 tonnia ja sen kantavyys on yli 6 tonnia.

Sauna on puulämmitteinen ja siellä on vadit ja ämpärit sekä kauhat mutta ei ihan täysiä pesumahdollisuuksia lämminvesineen. Syy tähän on ympäristösuoja, yleisen saunan ympäristöhaitta on moninkertainen kotisaunaan verrattuna. Mutta uimassa voi käydä ja Arenan pukutiloissa voi myöskin peseytyä.

Saunan vuokraus on Lindesbergin Arenan vastuulla.. Tiistai ja torstai ovat 15-18.00 naisille ja miehille erikseen näin alustavasti hintaan 50 kr/henkilö. Ryhmät saavat myös vuokrata hintaan 750 kr. Lisätietoa myöhemmin Arenan ja Energikällanin sivuilla tai numerosta 817 70

Finska texten översatt: Bastuflotten äntligen sjösatt!

På svenska nationaldagen svajade både den svenska och sverigefinländarnas flagga på Lindesbergs bastuflotte. Även om regnet hotade att blöta ner gästerna så flöt molnen undan som på beställning när kören Linden Liekit började sjunga. Efter det följde ett kort tal av Arnold Bengtsson, Besök Linde ABs ordförande i vilket han nämnde att man skulle tro att de många svenskar i trakten nog har finskt blod i sina ådror. Efter invigningen bastade några och andra njöt av finsk korv, kaffe, sällskap och även av Sven-Olof Emets underbara sång.

Lite fakta: Flotten är 34 kvm, 7,5 x 4,5 m och bastun med omklädningsrum ca 10 kvm. Flotten vägen ca 3,5 ton och har en bärighet över 6 ton.

Bastun är vedeldad och där finns tvättfat och hinkar samt skopor men inte fullständiga tvättmöjligheter med varmvatten. Orsaken är av hänsyn till naturen, miljöbelastningen i en allmän bastu är mångfaldig jämfört med hemmabastun. Men man kan simma och i Arenans omklädningsrum finns även möjligheter till tvagning.

För bastuns uthyrning ansvarar Lindesberg Arena. Preliminärt är tisdagar och torsdagar vikta för män respektive kvinnor mellan kl 15-18 för 50 kr/person. Grupper kan hyra flotten för 750 kr. Mer information på Arenans och Energikällans hemsidor eller från nummer 817 70.