Translate site

Koordinoijalla on asiaa

Seuraava neuvonpitokokous on 19/10 klo 17.00 Lindesbergin kirjastossa mutta ehdotuksia, mietteitä ja kyselyitä voi aina jättää sähköpostiin tai puhelimeen. Neuvonpidon teema on kieli ja kulttuuri, sekä Suomi 100 vuotta. Ajatuksena on että yhdessä mietimme mitä haluamme tulevaisuudessa kulttuurin suhteen.

Muistuttaisin tässä vielä että ilman teitä ei toimintaa voi olla. Kaikki suomenkielinen toiminta riippuu teidän tarpeistanne. Vanhustenhoidossa kyllä tehdään työtä että palvelut vihdoin saataisiin myös suomeksi. Valitettavasti en ole kuullut lasten vanhemmista yhtään, miten on suomen kielen tarve esikouluissa ja kouluissa? Ottakaa yhteyttä, muuten en voi auttaa lastanne saamaan lain säätämiä oikeuksia suomen kieleen!

Minut saatte kyllä kiinni mennen, tullen, tai palatessa. //Airie Tervaniemi

Kort på svenska: Nästa samrådsmöte hålls den 19/10 kl 17.00 på Lindesbergs bibliotek. men jag tar emot förslag, funderingar och frågor via mejl eller telefon. Samrådets tema är denna gång språket och kulturen samt Finland 100 år nästa år.

Vill också påminna er om att utan sverigefinnarnas eget engagemang kan inte finsk verksamhet ordnas. Inom äldreomsorgen arbetar vi dock för att säkra finskspråkig service på sikt. Tyvärr vet jag för lite om vad ni föräldrar vill, hur ser behovet ut av finska i förskola och skola? Ta kontakt, annars kan jag inte hjälpa er med det lagen ger er rätten till. //Airie Tervaniemi

Fotograf: Christine Frid Åhlen

Fotograf: Christine Frid Åhlen