Translate site

Suomen kieli Lindesbergissä/Finska språket

Ota yhteyttä koordinoijaan jos olet anonut, tai aiot anoa suomen kieltä lapsellesi. Oletko saanut apua? Miten voin auttaa?

Vanhempainkokous 10/10 klo 18.00 kunnantalolla. Ota yhteytta koordinoijaan

Tästä keskustellaan myös neuvonpidossa 19/10 klo 17.00 Tule mukaan!

Kielikurssit kunnan työntekijöille on taas aloitettu! Yli kaksikymmentä kurssilaista, 7 ruotsalaista ja loput suomalaistaustaisia.

Kort på svenska: Ta kontakt med samordnaren om ni har ansökt eller tänker ansöka om finskundervisning för barnen. har du fått hjälp? Hur kan jag hjälpa? Föräldramöte 10/10, ta kontakt med samordnaren. På öppet samråd 19/10 tas språket också upp. Språkrevitalisering har också kommit igång för kommunanställda. av drygt 20 anmälda är 7 svenskar.