Translate site

Nestori-malli esiteltiin/Äldrerådgivningsmodell presenterades

Västerissa toiminut seniorineuvonnan, Nestori-projektinvetäjä Raija Metso-Korpela kertoi 1/11 miten projekti on toiminut. Raija kertoi myös projektista läänin hallintoalueiden koordinoijille, kansanterveysteemille ja joidenkin kuntien hoivavastuullisille sekä maakärien kontaktille. Keskustelut mahdollisuuksista samantapaiseen läänissa ovat alkaneet. Toki on monta kysymystä on selvitettävänä. Lisää tietoa asiasta tulee.

Kort på svenska: I Västerås har en seniorrådgivningsmodell testats och projektledaren Raija Metso Korpela var den 1711 i Lindesberg för att berätta om den. Raija berättade för finska pensionärer men även för hela länets representater, samordnare för finska förvaltningsområden, omsorgschefer, folkehälsoteamet och Region Örebro läns repr. Diskussionerna om möjligheterna till likande i länet har påbörjatspåbörjats. Mer information kommer.