Translate site

Suomenkielen kurssit alkavat taas

Viime vuonna kävi noin 40 kunnan suomenkielenkursseilla. Kunnan henkilökunnan suomenkielen elvytys on tärkeää ja myös ruotsinkieliset ovat saaneet mahdollisuuden oppia alkeita. Kursseilla on myös ollut mukana toisen ja kolmannen sukupolven ruotsinsuomalaisia. Kunnan hoiva- ja hoitopuolella kasvaa tarve suomenkielisestä henkilökunnasta.

Kysymys mahdollisuudesta suomenkieleen myös kuntalaisille nostettiin viime neuvonpidossa 19/10. Nyt haluaisimme tietää kuinka suuri kiinnostus on, joten ilmoittakaa niin katsomme miten se voitaisiin järjestää. Ota yhteys koordinoijaan.

På svenska: Under 2016 gick ett 40-tal på kurser i finska. Revitalisiering av kommunpersonalens finska är viktigt och även svensk personal har fått grunder i finska. Med har varit även andra och tredje generationens sverigefinnar. Behovet av finska ökar inom Vård och Omsorg.

En fråga om möjlighet till finska för även medborgare väcktes på samrådet 19/10. Nu vill vi veta hur många som är intresserade så ser vi över möjligheten. Kontakta samordnaren.