Translate site

KUTSU Avoin neuvonpito 6/4 Inbjudan till Öppet samråd

6/4 KUTSU Avoimeen neuvonpitoon 6/4 klo 17.00 Lindesbergin kirjastossa. Teemana: Kansanterveys ja hallintoalueen työ tulevaisuudessa

Päiväjärjestys tästä/Dagordning härPDF

Mukana Kansanterveystiimi ja kunnanvaltuuston puh-joht. Bengt Storbacka

Sinulle jolla on suomalaiset juuret/För dig som har finska rötter

Inbjudan Öppet Samrådsmöte på Lindesbergs bibliotek 6/4 kl 17.00. Teman: Folkhälsa och finska förvaltningsområdets arbete

Med Folkhälsoteamet och kommunfullmäktiges ordf. Bengt Storbacka