Translate site

Avoin neuvonpito/Öppet samråd 4/10 kl. 17-19.00

Lindesbergin kunnan suomen kielen hallintoalue KUTSUU AVOIMEEN NEUVONPITOON 4/10 kl 17.00 Lindesbergin kunnantalo, Näset. Mielipiteesi on tärkeä!

Lindesbergs kommuns finska förvaltningsområde INBJUDER medborgare med finska rötter till Öppet samråd på Lindesbergs kommunhus

- Järjestöt ovat saaneet keskustelualustan, ota yhteyttä koordinoijaan jos haluat lisätietoa./Föreningarna har fått diskussionsunderlag, ta kontakt med samordnaren om du vill ha mer information.

Päiväjärjestys - Dagordning

1. Tervetuloa/Välkommen, Puheenjohtajana Jonas Kleber

2. Uusi tarpeiden kartoitus/Ny behovskartläggning

3. Keskustelu/Diskussion: Lindesbergin suomen kielen hallintoalueen työ tulevaisuudessa/Lindesbergs finska förvaltningsområdesarbetet i framtiden.

4. Informaatiota toiminnasta/Information om verksamheten

5. Kulttuuriviikko/Kulturveckan 2-8 dec. Suunnittelu/Planering

6. Yleinen kyselytuokio/Allmän frågestund