Translate site

Kallelser

Här finner du kallelser från kommunens olika nämnder och bolag. Kallelserna finns i PDF-format. Adobe Reader krävs för att läsa dessa kallelser.

För kallelse till Bergslagens miljö- och byggnämnd, se informationsruta till höger.

Datum

Kallelse

Tid

Plats

2016-01-10

TillväxtutskottetPDF

10.00

Masugnspipan, Masugnen

2016-01-16

Barn- och utbildningsnämndenPDF

09.00

Kindla


BUN tilläggshandlingPDF2016-01-19

SocialnämndenPDF

09.00

Näset


SN tilläggshandlingPDF 

Kallelser

Uppdaterad: 2017-01-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post