Translate site

Organisationsschema - nämnder - Lindesbergs kommun

Organisationsschema nämnder Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Socialnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Revision Tillväxtutskottet Utskott för stöd och strategi

Bolag

Förvaltningar

Uppdaterad: 2017-01-02 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30