Translate site

Bokning av Skådeplatsen vid Lindessjön

Skådeplatsen vid Lindessjön

Vandringsleden runt Lindessjön och de anordningar som finns runt sjön är mycket uppskattade för motion och rekreation. För att ytterligare förstärka utbudet av bra och vackra samlingsplatser med en pedagogisk tanke har Skådeplatsen byggts. En amfieteaterformad plats vid Torphyttebäcken med en enastående utsikt mot Lindesberg.

Skådeplatsen kan användas till både spontana och planerade aktiviteter. Fågelskådning eller en plats för rast, fika och reflektion under promenaden runt Lindessjön. Den kan även användas av skolan eller andra för föreläsningar, ceremonier, enklare uppträdanden med mera.

Skådeplatsen är en allmän plats precis som grillplatser och andra rastplatser runt Lindessjön.

Det går att reservera Skådeplatsen för speciella tillfällen under följande förutsättningar och villkor.

  • Att boka och använda Skådeplatsen är kostnadsfritt.
  • Skådeplatsen bokas i det skick den befinner sig i. Bokaren har själv ansvar för att städa och ställa iordning platsen om så behövs. Skådeplatsen saknar bl.a tillgång till el.
  • Platsen för inte spärras av för att hindra personer att passera eller i syfte att ta entréavgifter.
  • I möjligaste mån ska alla arrangemang vid Skådeplatsen vara öppen för allmänheten att delta på.
  • Skådeplatsen ska städas och återställas efter användningen.
  • Det går inte att boka Skådeplatsen för fester eller liknande.

Se lediga tider i webokningen och skicka bokningsförfrågan till fritidskontoret.

Uppdaterad: 2017-04-13 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66