Translate site

Föreningsbidrag

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet främst för ban och ungdomar i Lindesbergs kommun

Bidrag till integration via föreningslivet

Nu kan kan föreningar söka bidrag till integration. Gå in via länken till vänster för att läsa mer. Ansökan sker löpande och lämnas via ApN.

O.B.S Sista ansökningsdag för att söka bidrag till integration är 2016-12-14.

Föreningsbidrag i Lindesbergs kommun

I menyn till vänster hittar ni de olika bidragsformerna som finns i Lindesberg. Där hittar ni regler och sista ansökningsdatum- Vänligen ta även del av de allmänna villkoren för föreningsbidrag.

Ni kan även ladda ned reglerna och villkoten för föreningsbidrag i Lindesbergs kommun som ni hittar i PDF-format i menyn till höger.

Ansökning om bidrag sker enbart digitalt

Alla bidragsansökningar ska lämnas digitalt i ApN. Kommunen tar inte emot pappersansökningar.

Finns inte er förening i ApN sedan tidigare vänligen mejla fritidskontoret följande uppgifter

  • Föreningens namn och e-post
  • Namn och fullständigt personnummer till den person som ska vara föreningsadministratör.
  • Telefon och e-post till föreningsadministratören.
  • Önskemål om användarnamn och lösenord (minst 6 tecken)

Se manual för hur ni söker övriga bidrag i ApN i menyn till höger.

Viktigt

Samtliga föreningar som ansöker om kommunalt bidrag från Lindesberg kommun är skyldiga att i samband med ansökan

  • lämna senaste verksamhetsberättelse (med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse) och årsmötesprotokoll
  • samt uppdaterat föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Andra bidrag

Det finns fler möjligheter att söka bidrag. Se länkar till höger eller kontakta fritidskontoret.

Uppdaterad: 2016-11-29 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27