Translate site

Föreningsregister

I vårt föreningsregister finner du uppgifter till alla föreningar i Lindesbergs kommun. Här uppdaterar föreningarna själva aktuell information med hjälp av inloggsuppgifter. För inloggsuppgifter kontakta fritidskonsulent, se address i högerspalten.

Nyregistrering av förening

  • Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Läs mer i högerspalten under registrera förening. Vid registrering ska stadgar samt presentation av föreningens verksamhet bifogas.
  • Läs mer i högerspalten under att bilda förening.
  • Organisationsnummer får föreningen hos skattemyndigheten.

Registrering av förening

  • Lindesbergs Kultur- och fritidsförvaltning strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Lindesbergs kommun för både allmänheten och andra förvaltningar.
  • Vi ser därför gärna att så många föreningar som möjligt registrerar sig, även de som inte är bidragsberättigade.
  • För att kunna få kommunalt bidrag till föreningsverksamhet eller för att få nyttja kommunens föreningsservice krävs att föreningen är registrerad i Lindesbergs kommuns föreningsregister.

Omregistrering och uppdatering

  • Uppdatering av uppgifter ska ske senast en månad efter föreningens årsmöte. Kontaktuppgifter till styrelsen skall lämnas in (ordförande, sekreterare och kassör samt e-post till föreningen).
  • Omregistrering görs av föreningen själva via lösenord som erhålls av fritidskonsulenten eller med hjälp av fritidskonsulenten. Se kontakt i högerspalten.

Uppdaterad: 2013-12-12 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66

Kontakt

Fritidskontoret

Kulturkontoret

Jonas Andersson
Fritidskonsulent
0581-811 66

Sara Sporre
Kultursekreterare
0581-811 45

Prenumerera på föreningsnyheter

Prenumerera på föreningsnyheter