Translate site

Stripa gruva

Stripa Gruva 2014. Foto: Rolf Karlsson, Bildmakarna-Lindesberg

Stripa gruva utmärktes år 2006 som Byggnadsminne för sin unika gruvmiljö. Sedan brytningen upphörde 1977 har byggnader, maskiner, transportbanor, gruvlave, krossar, kvarnar och allt som tillhör en komplett gruvarbetsplats lämnats kvar, och undgått det rivningsöde som andra gruvor i Bergslagen drabbats av.
Stripa gruvmiljö är den enda kvarvarande plats där det fortfarande går att se och uppleva 1900-talets gruvbyggnader och miljöer.

Uppdaterad: 2016-01-20 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27

Mer information: