Translate site

Stipendier

Tillväxtförvaltningens utskott delar årligen ut tre olika stipendier.   Ansökningar/nomineringar ska vara oss tillhanda senast 26 april. Ingen blankett krävs. Ansökningar och nomineringar skickas till Kulturkontoret, Smedjegatan 1, 711 30 Lindesberg eller med e-post till kulturkontoret@lindesberg.se

Föreningsledarstipendium

Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas som belöning, stöd eller uppmuntran för arbete inom föreningslivet, främst bland barn och ungdom. Stipendiesumman uppgår till ett belopp som kommunfullmäktige anvisar. Stipendiet delas ut udda år.

Kulturstipendium

10 000 kr delas ut årligen som belöning eller stöd för arbete inom kulturområdet.
Kulturstipendiet kan utdelas till en person bosatt eller född i Lindesbergs kommun, eller som på annat sätt har en nära anknytning till kommunen. Även till föreningar och organisationer som främjar kommunens kulturliv.

Byggnadsvårdstipendium

10 000 kr delas ut till person/personer som en belöning för insatser i syfte att bevar historisk värdefull byggnadskultur i Bergslagen

Årets Eldsjäl

10 000 kr delas ut jämna år som belöning, stöd eller uppmuntran till en person/grupp av personer som genom sitt ideella engagemang har bidragit till lokal utveckling inom kultur- fritidsområdet. Samt varit en inspiratör och en förebild för andra. Mottagaren av utmärkelsen måste nomineras av annan person än stipendiaten.

Uppdaterad: 2016-04-04 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27

Kontakt

Fritid
Jonas Andersson
Fritidskonsulent
0581-811 66

Postadress:
Smedjegatan 1
711 30 Lindesberg