Translate site

Näringslivschef/förvaltningschef för tillväxtförvaltningen

Lindesbergs kommun växer. Vi söker kunniga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg till att bli ännu bättre. 1 800 medarbetare arbetar med olika uppdrag på 140 arbetsplatser i vår kommun. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Välkommen att utvecklas vidare i vackra Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommun har ca 23 700 invånare, ett centralt läge med närhet både till större städer och till landsbygd. Ett samarbete med kringliggande kommuner är etablerat för att utveckla näringslivet och tillväxten i området.

I kommunen finns en lång tradition av entreprenörskap, nytänkande och småföretagandet spelar en viktig roll i kommunen. De större arbetsgivarna inom kommunen är Meritor, Billerud Korsnäs och Linde Maskiner.

Inom den offentliga sektorn är både Lindesbergs kommun och Region Örebro län med Lindesbergs lasarett viktiga arbetsplatser med många medarbetare.

Kommunens vision:
Vision och utvecklingsstrategi 2017-2019 för Lindesbergs kommun.PDF

Tillväxtförvaltningen
Förvaltningen leds av en förvaltningschef med fem enhetschefer som svarar för följande verksamhetsområden:

  • näringsliv, turism/besöksnäring, exploatering, fritid, landsbygdsutveckling och konsumentrådgivning
  • arbetsmarknad
  • vuxen­utbildning
  • utbildningssamverkan/administration
  • kultur

Uppdrag

  • Ansvara för att samordna och följa upp kommunens totala strategiska arbete inom tillväxtområdet utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
  • Ansvara för samordningen inom förvaltningen, men även vara drivande att samordna och samarbeta med kommunens övriga förvaltningar och kommunala bolag.
  • Ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området.
  • Vara kontakten mot kommunens företag som består av både små och stora företag. Både lokalt och internationellt ägda. Stor del finns inom handel och industri.
  • Vara kommunens drivande motor och representant i externa sammanhang och bl a utveckla samverkan med Örebro Business Region (BRO) samt turistsamverkan i länet genom TURSAM.

Näringslivschefen ingår i kommunchefens ledningsgrupp och är delaktig i kommunens strategiska utvecklingsarbete.

Näringslivschefen ansvarar för personal-, ekonomi- och verksamhet inom sitt område. Det innebär att leda, utveckla, och följa upp förvaltningens arbete, ansvara för beredning och verkställighet av mål, uppdrag och resurstilldelning etc.

Näringslivschefen är kommunens ansikte utåt i olika forum vilket förutsätter ett kontaktskapande förhållningssätt, god säljande förmåga samt att du förväntas ta en framträdande roll vad gäller att bjuda in till dialog, samverka med andra och bidra med din kompetens och ditt engagemang i näringslivs- och utvecklingsfrågor. Du är en viktig företrädare för kommunen.

Uppdaterad: 2017-05-02 

Sidansvarig: Merit Israelsson tfn: 0581- 811 39

Rekrytering sker i samarbete med Poolia.

Kontaktperson Urban Appelquist
Telefon: 0703-77 45 95länk till annan webbplats