Translate site

Fiber

Hela samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. En viktig förutsättning för detta är en utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning.

Frågan om tillgång bra bredband är en ickefråga för många, i och med att marknaden sköter utbyggnaden i stora delar av vårt land. Bor man i en centralort så finns det ofta en eller flera leverantörer som ser till att kunderna har tillgång till bra hastigheter. När det börjar bli glesar mellan husen glesnar det dock fort även på leverantörssidan.

Därför kan boende på landsbygden behöva driva frågan om fiberanslutning på egen hand. Nedan hittar du en guide där du steg för steg kan följa den fiktiva byn "Bullerbyn" i arbetet mot fiberanslutning.

Uppdaterad: 2017-10-24 

Sidansvarig: Alicia Kjellarsson tfn: 0581-811 17

Kontakt

Anders Widegren
0581-811 60