Translate site

Tillåtelse att använda allmän plats

Vill du använda offentlig mark under en kortare period?

Gator, torg och parker är exempel på offentlig mark. Om du vill använda offentlig mark vid torghandel, uteservering, för byggnadsställning eller liknande behöver du oftast söka tillstånd hos Polismyndigheten. Innan Polisen tar beslut skickas ärendet till kommunen för synpunkter. Kommunen avgör också om eventuella avgifter ska betalas eller om särskilda villkor ska upprättas.

Mer information och blanketter gällande användande av offentlig plats hittar du på Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa markupplåtelser behandlas direkt av kommunen, t.ex. tillstånd gällande torghandel. För tillstånd gällande torghandel är du välkommen att kontakta Näringsliv och utveckling.

Blankett gällande torghandel på NorrtullstorgetPDF

Uppdaterad: 2017-04-11 

Sidansvarig: Alicia Kjellarsson tfn: 0581-811 17