Translate site

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Haga
 2. Fil/dokument Hagabacken
 3. Fil/dokument Hagabackens skola
 4. Fil/dokument Handboll
 5. Fil/dokument Handledarutbildning
 6. Fil/dokument Handlingsprogram
 7. Fil/dokument Hemkunskap
 8. Fil/dokument Hemköp Fellingsbro
 9. Fil/dokument Hemköp Lindesberg
 10. Fil/dokument Hem-ligt
 11. Fil/dokument Hemsjukvård
 12. Fil/dokument Hemtjänst
 13. Fil/dokument Historia
 14. Fil/dokument Hitta hit
 15. Fil/dokument Hjälpmedel
 16. Fil/dokument Hjälp till barn och unga
 17. Fil/dokument HL-Data
 18. Fil/dokument HLR Utbildning
 19. Fil/dokument Hoito ja hoiva
 20. Fil/dokument Hoito ja tuki
 21. Fil/dokument Hon och Han
 22. Fil/dokument Hugo Eriksson
 23. Fil/dokument Humanistiska
 24. Fil/dokument Humlan Gul
 25. Fil/dokument Humlan Svart
 26. Fil/dokument Hur du lär dig bättre - PowerPoint
 27. Fil/dokument Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? andel i % återvunnet material av hushållsavfall
 28. Fil/dokument Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? % av maxvärde
 29. Fil/dokument Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (utbetalda dagar per person och år)
 30. Fil/dokument Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? antal dagar
 31. Fil/dokument Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? antal dagar
 32. Fil/dokument Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? antal dagar
 33. Fil/dokument Hur många av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum? %
 34. Fil/dokument Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunalvalet? %
 35. Fil/dokument Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar
 36. Fil/dokument Hur många av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? %
 37. Fil/dokument Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? %
 38. Fil/dokument Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor enligt planering? antal barn
 39. Fil/dokument Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?
 40. Fil/dokument Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under 14 dagar? antal personer
 41. Fil/dokument Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar? antal timmar
 42. Fil/dokument Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? poäng av 100
 43. Fil/dokument Hur stor del av befolkningen får försörjningsstöd? %
 44. Fil/dokument Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? %
 45. Fil/dokument Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? %
 46. Fil/dokument Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? antal poäng av 100
 47. Fil/dokument Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? % av maxvärde
 48. Fil/dokument Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? antal poäng av 100
 49. Fil/dokument Hyr Energikällan
 50. Fil/dokument Hållbart samhälle
 51. Fil/dokument Hårmagazinet i Frövi
 52. Fil/dokument Hårstudion
 53. Fil/dokument Hälsofrämjande arbete
 54. Fil/dokument Hälsofrämjande besök
 55. Fil/dokument Högskola på hemmaplan
 56. Fil/dokument Högskoleprovet
 57. Fil/dokument Högtalarbygge

Uppdaterad: 2012-03-12 

Sidansvarig: Lena Åström