Translate site

I vår fortsätter vi med populära Komtek!

Ännu fler barn och ungdomar i årskurserna 1-6 får nu en chans att söka gå en kurs i kreativ, lustfylld teknik. Under vårterminen fortsätter Lindeskolan sin satsning på att främja barns och ungdomars intresse för teknik genom att arrangera en Komtekfilial i Lindesberg.

Sista anmälningsdag är den 22 januari 2017. Antalet platser är begränsat. Anmälan görs på Komtek Örebros hemsida: www.orebro.se/komteklänk till annan webbplats

Komtek är en kommunal teknik– och entreprenörskapsskola som aktivt jobbar för att skapa kul teknik. Filialen är ett samarbete mellan Lindeskolan och Komtek Örebro.