Translate site

Stort behov av rekrytering

I dagsläget råder brist på utbildad personal inom bl.a. förskola, skola, vård och omsorg samt socialtjänst.

En utmaning som ställer nya krav på hur kommuner presenterar sin verksamhet. Det menar Pernilla Lundberg som arbetar med personalfrågor och rekrytering i kommunen. – Ett led i arbetet med att attrahera rätt kompetens är att finnas med vid mässor och marknadsföra oss som arbetsgivare. Vi behöver möta potentiella medarbetare tidigt där de är och berätta varför en karriär i den offentliga sektorn är ett bra alternativ. Det är många som inte vet vad en kommun gör och vilken bredd på yrken som ryms inom kommunal verksamhet, säger Pernilla.

Därför är Lindesbergs kommun representerad på Campusmässan på Örebro universitet i början på februari och även på Jobbmässan på Conventum i mars. På campus möter de studenter som är på väg in i yrkeslivet.
– Vi söker nyexaminerade studenter till flera av våra tjänster och ser ett behov av att öka våra kontakter med den här målgruppen. Campusmässan är ett bra sätt att synas och få personlig kontakt med de som är på väg ut i arbetslivet, menar Pernilla.

Start av konto på jobbsökartjänsten LinkedIn, utveckling av sponsrade annonser i sociala medier samt framtagning av en rekryteringstrategi ligger också på Pernillas önskelista.
– Alla organisationer som har anställda har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig man arbetar aktivt med det eller inte. Det handlar om hur organisationen uppfattas och vill uppfattas av nuvarande och framtida anställda. Vi vill att medarbetarna ska känna stolthet över att jobba i välfärden, för medborgarnas bästa. Samtidigt vill vi skapa nyfikenhet och intresse för jobben bland potentiella nya medarbetare, så att de som vill söker sig till våra arbetsplatser.

Gå gärna in och se alla lediga tjänster i kommunen här

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lanserat sajten www.sverigesviktigastejobb.selänk till annan webbplats där det finns aktuella rapporter och mer information om rekryteringsbehovet för offentlig sektor de närmaste åren.

Kontakt Lindesbergs kommun: Pernilla Lundberg, PA-konsult tfn: 0581-810 90.