Translate site

Samråd översiktsplan Frövi

Samråd pågår 23 mars – 28 maj 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade.

Mer information och kontaktuppgifter om samrådet