Translate site

Tack för alla svar som inkommit!

Medborgardialogen om en framtida utveckling av Flugparken är nu avslutad. Vi tackar för alla svar som kommit in. Arbetet fortsätter nu med en sammanställning och en analys av synpunkterna. Därefter kommer förslag till utformning av parken att tas fram för fortsatt diskussion.

För mer information kontakta Linnéa Hedkvist tfn 070-697 28 60

Under 2018 planeras en ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg.
Under vecka 8-12, 2017 arrangerades olika aktiviteter för att du som bor och verkar här i kommunen skulle få möjlighet att tycka till om parken innan de styrande tar politiska beslut.