Translate site

Ny spännande utställning på Bergslagens Sparbank i Lindesberg

Nu finns en ny utställning på Bergslagens Sparbank i Lindesberg producerad av Kulturenheten, Lindesbergs kommun. I denna kan man få se kopior av två s.k palmstruchsedlar från Lindesbergs museums mynt- och sedelsamling.

I Sverige finns ca hundra kända palmstruchsedlar. I Lindesbergs museums mynt- och sedelsamling ingår två. Eftersom palmstruchsedlarna är rariter är endast kopior av sedlarna utställda i montern.

Johan Palmstruch var grundaren till Sveriges första bank Stockholms Bancolänk till annan webbplats. År 1661 ger Stockholms Banco ut de första riktiga banksedlarna i Sverige, s.k kreditivsedlar.

Under 1600- och 1700-talen betalar man med kopparmynt. Ett enda kopparmynt kunde väga upp till 19 kg. För att underlätta hanteringen av de otympliga mynten kunde man lämna in dem för förvaring på Stockholms Banco.

Som bevis för insättningen lämnades ett kvitto som var gjort av papper. Kvittona började så småningom byta ägare, och på så sätt uppstod de första sedlarna.

Då banken började ge ut fler sedlar än vad den hade täckning för utbryter panik och många rusar till banken för att få sedlarna inlösta. Banken går i konkurs 1664 och avvecklas 1668.

Mer info:
Helen Sannerstedt, museitjänsteman/kultursekreterare tfn 0581-81156