Translate site

Pedagogiska priset läsåret 2016-2017

Tema: Måluppfyllelse

Alla tar vi emot kunskap och lär oss på olika sätt. Det gäller inte minst i skolans värld där en duktig pedagog har förmåga att anpassa sin undervisning efter elevernas förmåga att ta emot den.

Varje läsår uppmärksammar kommunen enskilda pedagoger eller arbetslag i skolans värld som lyckats hitta nya vägar för elever att ta till sig nödvändig kunskap.

I år är temat måluppfyllelse vilket innebär att det pedagogiska priset för läsåret 2016-2017 tilldelas den pedagog eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen som bedriver undervisning som leder till ökad kunskapsutveckling för barnet/eleven. Önskvärt är också att man kan koppla sina undervisningsstrategier till aktuell forskning och att man tydligt kan påvisa goda resultat.

Vem eller vilka som tilldelas årets pris på 25 000 kr beslutas på barn och utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj.Prisutdelningen sker vid lämpligt tillfälle under vårterminen.

Mer information: Linda Svahn, ordförande i barn och utbildningsnämnden
tfn 0581-810 28 eller linda.svahn@lindesberg.se


Ansökningar till Pedagogiska priset 2017

Kristinaskolan
Skolutveckling genom samverkan och teamtänk

Björkhagaskolan
Väcka nyfikenhet för skrivintresse

Lindeskolan, pulsprojektet
Pulsträning och inlärning

Ekbackens skola
Maximal kunskapsutveckling för alla

Brotorpsskolan, arbetslaget pärlan
Pärlan – ett utvecklande arbete

Storåskolan
Studiegården/läxhjälp

Fröviskolan, Åsens fritidshem
Fritidshemmets betydelse

Storåskolan
Ledarskap i klassrummet

Förskolan Grönsiskan
Omorganisation för bättre måluppfyllelse

Fröviskolan 7-9
Det digitala klassrummet