Translate site

Välkommen till årsstämma i Linde Stadshus AB!

Stämman är öppen för allmänheten och hålls i kommunhuset Lindesberg onsdagen den 31 maj kl. 15.00.

Linde Stadshus AB (Stadshus) är moderbolag för de kommunala bolagen. Linde Stadshus AB styr, samordnar och tar fram strategiska planer. Ansvarar för samordning av ekonomi och redovisning samt information mot Lindesbergs kommun.