Translate site

Dricksvatten från Vättern- Vätternvattenprojektet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunerna i Örebro län tar sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar. Klimatförändringar, städernas utbredning, läckage från jord- och skogsbruk med mera ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan idag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i länets olika åar och sjöar. Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall den ordinarie vattentäkten blir otjänlig.

Flera kommuner i Örebro län har eller riskerar att få problem med kvalitén på sitt dricksvatten och/eller saknar reservvatten. Därför har åtta av länets tolv kommuner gått samman för att ta reda på om, och i så fall hur, det är lämpligt att ta dricksvatten från sjön Vättern - Vätternvattenprojektet.

Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster