Translate site

Gustaf Svenssons Stiftelse

Lindesbergs stad erhöll 1937 ett testamente från Gustaf Svensson.

Enligt testamentsbestämmelserna ska avkastningen på stiftelsens tillgångar utdelas till behövande äldre personer (pensionärer) boende i Lindesbergs stad.

Ansökan ska skrivas på en blankett som finns att hämta i kommunhusets reception eller på Lindesbergs bibliotek.

Ansökan kommer att behandlas med sekretess.

Insändes senast 2017-09-22 till adress:
Lindesbergs kommun
Ekonomienheten
711 80 Lindesberg

Upplysningar lämnas av Catrin Hellquist, tel 0581-810 01.