Translate site

Höstens anhörigträffar

Ibland kan det finnas behov att få prata med någon eller få tips eller praktisk handledning för att klara av rollen som den vårdande anhöriga. I kommunen erbjuds både stöd i olika grupper (anhörigträffar) och enskilt.

Höstens anhörigträffarPDF

Här finns flera olika mötesplatser, där du kan träffa andra som befinner sig i liknande situation som du. Du är välkommen till vilken av träffarna som helst oavsett var du bor i kommunen. Café Blåmesen riktar sig särskilt till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. På träffarna tar vi upp det som är viktigt för dig.

Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på fika.

Anhörigträffarna arrangeras i samarbete med olika föreningar och organisationer så som, Svenska kyrkan och Röda Korset. Datum och tider för kommande träffar hittar du under mer information.

Läs mer här