Translate site

Välkommen till Bergslagen 2030
- en konferens om social hållbarhet

Den 10 november kl 09.45-15.00 inbjuder Bergslagsakademin till konferens om social hållbarhet på Lindesbergs Arena. Konferensen är en mötesplats för alla som är intresserade av samhällsutveckling och hur vår region kan bidra till att förverkliga FN:s hållbarhetsmål Agenda2030. På agendan står b la diskussioner om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid.

På konferensen deltar förtroendevalda och tjänstpersoner som är verksamma i Bergslagens regioner och kommuner, närlingsliv och akademi.

Arrangerar konferensen gör Bergslagsakademin som är ett samverkansforum för aktuella framtidsfrågor i Bergslagen. Syftet med akademin är att vara en gemensam plattform för att tillsammans hitta lösningar på framtida utmaningar, t.ex. genom tillväxtskapande aktiviteter. I Bergslagsakademin medverkar Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad och Storfors kommuner.

Här läser du mer om innehållet i konferensen samt anmäler diglänk till annan webbplats
Vid frågor kontakta alma.hanser@bergslaget.se

Folkhälsomyndigheten och mötesplats social hållbarhetlänk till annan webbplats

FN:s utvecklingagenda 2030länk till annan webbplats

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kommuner, landsting/regioner och staten bär alla, genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller.